Slideshow background

Het Elisabeth Strouven Fonds stopt 100.000 euro in het Kickstart Cultuurfonds

- Kickstart Cultuurfonds gaat dit jaar bijna
20 miljoen euro doneren aan de culturele sector die helaas nog steeds in zwaar weer verkeert.

Het doel van dit tijdelijke noodfonds is ondersteuning van de sector bij het coronaproof en live kunnen ontvangen van publiek, zodat iedereen kan blijven genieten van kunst en cultuur. Vanaf 1 februari is het loket weer open voor aanvragen van producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters uit heel Nederland.

Aanvraag indienen
Een aanvraag is eenvoudig, bij één loket in te dienen en wordt binnen 4 weken afgehandeld. Het kan onder meer gaan om hygiënemaatregelen, aanpassingen van gebouwen om publiek veilig te ontvangen, het opstarten of aanpassen van coronaproof producties en tegemoetkoming in achterblijvende publiekinkomsten vanwege de anderhalvemetersamenleving. Nieuw dit jaar is dat ook aanvragen kunnen worden ingediend voor corona-gerelateerde communicatie-inspanningen en kosten die producenten en musea maken om hun producties of tentoonstellingen geschikt te maken voor streaming en online aan te bieden aan publiek. 

Kickstart Cultuurfonds werd in 2020 opgericht op initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, in samenwerking met een grote groep private cultuurfondsen en het ministerie van OCW. Vorig jaar werd door het fonds al € 16 miljoen uitgekeerd.

Steun blijft hard nodig
Nu de maatregelen vanwege het coronavirus verder zijn aangescherpt, blijven de donaties van dit noodfonds hard nodig. Met opnieuw een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen, gebruikmaakt van inbreng van alle partners en snel en transparant aanvragen verwerkt en toekenningsbesluiten neemt. De donaties zijn bestemd voor organisaties die geen Rijksoverheidssteun ontvangen en vaak in grote mate afhankelijk zijn van publieksinkomsten. 

Naast fysieke en infrastructurele aanpassingen ondersteunt het fonds ook nieuwe voorstellingen, concerten of tijdelijke tentoonstellingen, zodat die coronaproof en rendabel zijn. In het nieuwe culturele seizoen zijn er op deze manier weer voorstellingen te zien en zijn musea en podia goed toegankelijk volgens de nieuwe richtlijnen, zodat live publiek in aanraking blijft komen met kunst en ons culturele erfgoed.

Aanvraagloket geopend
Vanaf 1 februari 2021 hebben aanvragers drie keer een week de tijd om hun aanvragen in te dienen. Op www.kickstartcultuurfonds.nl kunnen aanvragers zien wanneer het loket voor hen geopend is en wat de ruimere voorwaarden, nieuwe indiendata en aanvraagprocedure zijn.

Over Kickstart Cultuurfonds
Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation en werkt samen met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en private cultuurfondsen Stichting Droom en Daad, Fonds 21, Ammodo, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds/Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Elisabeth Strouven Fonds, Stichting Zabawas en Gravin van Bylandt Stichting.

Het Elisabeth Strouven Fonds stopt 100.000 euro in het Kickstart Cultuurfonds

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief