Slideshow background

Nieuwe rustplaats voor Elisabeth Strouven 

- Zaterdag 23 oktober aanstaande – op haar 360e sterfdag – vindt in Maastricht de herbegrafenis plaats van Elisabeth Strouven (1600-1661). Deze bijzondere Maastrichtse vrouw wijdde haar leven volledig en belangeloos aan de behoeftige medemens.

Haar huidige graf bevindt zich in het pand op de hoek van de Calvariestraat en de Abtstraat. In hetzelfde graf rusten haar metgezellen pater Farzijn, Elisabeth Dries en Maarten Gillis. Ook hun overblijfselen worden in kisten overgebracht naar hun nieuwe rustplaats in de crypte van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. 

Tocht door de binnenstad
Het vervoer van de kisten gebeurt op een platte kar die wordt voortgetrokken door paarden. Dat is in lijn met de persoonlijkheid van Elisabeth Strouven, die hield van eenvoud en soberheid. De kar vertrekt om 13.00 uur in de Abtstraat en arriveert omstreeks 13.45 uur bij de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De route is als volgt: Abtstraat, Tongersestraat, Kakeberg, Looiersgracht, Grote Looiersstraat, Achter de Molens, Witmakersstraat, Cortenstraat, Onze-Lieve-Vrouweplein. In de basiliek vindt aansluitend een herdenkingsviering plaats tot ongeveer 15.15 uur. Tijdens de tocht door de binnenstad vergezellen Stadsschutterij Maastricht en vertegenwoordigers van het Elisabeth Strouven Fonds de kar. 

Extra eerbetoon
Wij willen onze naamgever op 23 oktober een extra eerbetoon geven voor haar bijdrage aan een goed functionerende samenleving waarin iedereen meetelt. Sinds 1963 is dat ook de missie van ons fonds. Wij richten ons tegenwoordig meer dan ooit op groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, gelijke kansen en participatie voor de inwoners van Maastricht en omgeving. De kernwaarde ’Mens zijn tussen je medemensen’ dient daarbij als vaste leidraad.

Drie domeinen
Sociaal-maatschappelijk, kunst en cultuur en natuur en landschap zijn de drie domeinen waarbinnen ons fonds bijdraagt om initiatieven tot bloei te laten komen. Voorbeelden zijn de voedselpakketten van Stichting De Gouwe en het project M-PX in samenwerking met de Muziekgieterij. Dat project staat in dienst van de muzikale talentontwikkeling van jongeren. Op het gebied van natuur en landschap werken wij onder meer aan vergroening in buurten en wijken.

Nieuwe rustplaats voor Elisabeth Strouven 

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief