Slideshow default
Slideshow background

Aanvrager aan het woord

Voormalig schoolgebouw in Blauwdorp
Het LEFteam creëert voor deze jongeren een omgeving waarin de woorden ’veiligheid’ en ’samenhorigheid’ centraal staan en waarin aandacht is voor hun persoonlijkheid en talenten. Die omgeving is een voormalig schoolgebouw in Blauwdorp aan de rand van de gelijknamige Maastrichtse volkswijk. Jeroen: ’Dat grote schoolgebouw is coronaproof, voor zover dat tenminste mogelijk is. Bovendien werken we kleinschalig. De jongeren volgen een stage in Stadsbakkerij LEF, de groenvoorziening, de zorg, de horeca of op evenementengebied. De meeste jongeren – en dat zijn voor het merendeel jongens en jonge mannen – behoren tot de zogenoemde thuiszittersgroep.’

Verdwijnen van de radar
’Ze dreigen uit te vallen op school of ze zijn al uitgevallen. Als je aan hen geen aandacht besteedt, verdwijnen ze van de radar, ook van de schoolradar. De meesten hebben verslavingsproblemen of ze hebben die gehad. En dan ik heb ik het vooral over online gamen, waarmee ze vaak tot diep in de nacht bezig zijn. Sommige jongeren hebben een drugsverslaving en weer anderen hebben te maken met een psychiatrische aandoening. Specifieke hulpverlening laten we over aan specialisten. Wij zorgen voor een veilige plek en een-op-eenbegeleiding.’

Verschuiving in de richting van communicatie
’In het schooljaar 2020-2021 begeleidden we tot nog toe 22 jongeren. 10 van hen zijn inmiddels uitgestroomd. Het zwaartepunt van onze hulpverlening ligt op de leeftijdsgroep 18-24. De jongeren zijn gemiddeld drie maanden bij ons. De ene drie dagen per week en een andere vijf. Voor iedere jongere wordt een begeleidingsplan gemaakt. Een deel van de contacten speelt zich in deze coronatijd online af, onder meer via beeldbellen. Vanwege diezelfde coronatijd zie je nu ook een verschuiving van stages in de richting van communicatie, onder andere op vormgevingsgebied. Horeca en evenementen zijn moeilijk op te pakken momenteel, al willen we graag voor iedereen een talentontdekplek creëren.’

Aandacht, structuur en discipline
’De vaste medewerkers en vrijwilligers van het LEFteam richten zich bij al hun activiteiten standaard op aandacht, structuur en discipline. Nu de middelbare scholen dicht zijn, verschuift het dag-en-nachtritme van de jongeren naar de avonduren. En daarmee ook het ritme van de mensen van het LEF-team. Maar goed, dat hoort er nu eenmaal bij als je goede begeleiding wilt bieden. LEF is trouwens geen afkorting. Dat deel van onze benaming legt er de nadruk op dat je als jongere lef moet hebben om bijvoorbeeld tegen je ouders te zeggen dat je een andere en eigen richting wilt inslaan.’

Volhouden
’Je moet evengoed lef hebben om het bij ons vol te houden. Niet dat we de jongeren drillen, verre van dat, maar er wordt wel degelijk iets van je verwacht.’ Zo wordt gewerkt aan de doelstelling van Stichting LEFteam: jongeren na een individueel LEFtraject laten zien waar hun kracht ligt en hen motiveren om een passende opleiding te volgen of een leer-werkplaats te vinden.

Kijk voor meer informatie over Stichting LEFteam op www.lefteam.nl.

Fotografie: Chayenne Fonteijn - LEFteam

Aanvrager aan het woord

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief