Slideshow background

Governance

Governance

Het Elisabeth Strouven Fonds is per 1 januari 2013 overgegaan van een raad van bestuur-model naar een raad van toezicht-model. Deze omslag stelt ons in staat om nog transparanter en professioneler te zijn en een gerichter beleid te ontwikkelen. De feitelijke leiding is in handen van het bestuur. Dit bestaat uit een bestuurder die wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris voor de dagelijkse gang van zaken.

Het Elisabeth Strouven Fonds is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.
Het Elisabeth Strouven Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2019).

Raad van toezicht:
Dhr. Drs. G.C.P. Dijk, voorzitter
Dhr. Ir. R.C. van der Giessen, lid
Mevr. Dr. A. Esmeijer, lid 
Mevr. Mr. M.J.Y. Paulussen, lid
Mevr. Drs. J.J.W. Nelissen RA, lid

Raad van Bestuur:
Dhr. Drs. G.M.J. van den Broek

Bestuurssecretaris:
Mevr. Mr. F.N.J. te Grotenhuis

In detail

Dhr. Drs. G.C.P. (Giel) Dijk is als registeraccountant en partner van een internationaal accountantskantoor werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk.
De heer Dijk bekleedt de volgende nevenfuncties:

- Bestuurslid stichting Memorial Center Akkers van Margraten;
- Voorzitter stichting Ondersteuningsfonds Petrus & Paulus;
- Bestuurslid VvE Ooftmengersdreef;
- DGA  Dijk Holding BV.
 

Dhr. Ir. R.C. (Ronald) van der Giessen was van 2003 tot 2017 directeur van het Oranje Fonds, het nationaal geschenk t.g.v. het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in 2002. Daarvoor werkte hij bij het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij. Hij is al lange tijd bestuurlijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van kansspelen t.b.v. charitatieve doelen.

De heer Van der Giessen bekleedt de volgende nevenfuncties:

- Voorzitter FIN, de branchevereniging van vermogensfondsen in Nederland
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Buurkracht
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landgoed De Reehorst/Antropia
- Plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen BOEi BV
- Lid Advisory Board FORM International BV
- Lid Beleggingsadviescommissie Landgoed Linschoten
 

Mevr. Dr. A. (Adriana) Esmeijer was van 2001 tot 1 november 2020 directeur-bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Cultuurfonds ondersteunt cultuur (zowel amateurs als professionals), natuurbehoud en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Daarvoor werkte zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij toezichthouder, bestuurder en adviseur in onder meer de goededoelensector, filantropie, cultural governance en in onderwijs en onderzoek.
Adriana Esmeijer bekleedt de volgende functies:
 

- lid Raad van Commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV
- vice-voorzitter Raad van Toezicht NOS (Nederlandse Omroep Stichting) 
- lid Raad van Toezicht NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
- vice-voorzitter Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
- voorzitter Vereniging van Eigenaren ´De Staalmeesters´, Omval te Amsterdam 
- directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
- secretaris van het bestuur van de Stichting The Hague Club (Europees netwerk van vermogensfondsen)

Mevr. Mr. M.J.Y. (Yvonne) Paulussen is als Director of Change werkzaam bij Vekoma Rides, een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld.
Daarvoor heeft zij geruime tijd gewerkt als bestuurder bij een grote sociale werkvoorziening in Limburg en was binnen het bestuur onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles HR en Communicatie. Ook de daaraan voorafgaande functies bevonden zich in het sociaal-maatschappelijke domein.

Mevrouw Paulussen is naast haar betaalde werkzaamheden actief als lid van het Kernteam van Keyport 2020, lid van de Werkveldcommissie European Studies Zuyd Hogeschool, voorzitter van de klachtencommissie van Rubicon Jeugdzorg en voorzitter van de klachtencommissie van Heerlen STAND-BY!.

Mevr. drs J.J.W. (Joyce) Nelissen RA is als directeur-bestuurder werkzaam bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML NV). De producent en leverancier van drinkwater voor heel Limburg. Daarvoor heeft zij ruim 9 jaar als directeur gewerkt bij de Provincie Limburg met voornaamste aandachtsgebied Bedrijfsvoering / Financiën / Interne organisatie & Infrastructurele projecten en bijbehorende afdelingen. Zij is haar loopbaan gestart als openbaar accountant bij Deloitte en heeft veel ervaring opgedaan als adviseur, interimmanager en accountant in de non-profitsector, veelal zorggerelateerde instellingen.

Uit hoofde van haar functie bij WML vertegenwoordigt zij de Drinkwatersector als bestuurslid van Stichting Wateropleidingen. Daarnaast vertegenwoordigt zij de Drinkwatersector in de landelijke voorziening crisisbeheersing en is zij vicevoorzitter van het Belgisch-Nederlands RIWA-Maas verband.

Verder is mevrouw Nelissen lid van de raad van toezicht van het VISTA college.

Drs. G.M.J. (Guido) van den Broek is bedrijfseconoom en heeft veel ervaring op maatschappelijk en cultureel gebied. Eerst was hij werkzaam als openbaar accountant en later vestigde hij zich als zelfstandige, waarbij onder meer de focus lag op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij heeft de laatste jaren ook deel uitgemaakt van de directie van Maastricht UMC+ en het Zuyderland Medisch Centrum.

De heer Van den Broek is DGA van Vinotti Beheer BV en lid van Vereniging Het graf van  St Servaas.

Mevr. Mr. F.N.J. (Fatem) te Grotenhuis heeft als juriste brede (juridische) ervaring met name op het gebied van compliance in de financiële sector. Ze heeft eerder gewerkt als consultant in het internationale bedrijfsleven en als toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten. Daarnaast is ze werkzaam geweest als intern (kwaliteits)toezichthouder bij enkele financiële instellingen. Sinds 2017 is ze projectadviseur Sociaal maatschappelijk bij het Elisabeth Strouven Fonds.

Fatem te Grotenhuis bekleedt de volgende nevenfunctie:

- Voorzitter raad van toezicht Care4Kidz

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief