Slideshow background

Huisstijl en communicatie

Huisstijl en communicatie

Als u een gift van het Elisabeth Strouven Fonds ontvangt, gaan wij ervan uit dat u dat bij uw doelgroep(en) onder de aandacht brengt. Als fonds willen wij namelijk graag onze zichtbaarheid en bekendheid vergroten, zodat we meer mensen en meer initiatieven kunnen bereiken en ondersteunen.

U kunt het Elisabeth Strouven Fonds op verschillende manieren in uw communicatie opnemen. Wij verwachten in elk geval dat u onze naam en indien mogelijk ook het logo van het fonds vermeldt.

Naamsvermelding
De juiste schrijfwijze is: Elisabeth Strouven Fonds

Logovermelding
Het logo van het Elisabeth Strouven Fonds kunt u downloaden via het Informatiecentrum op onze website.
Mocht het gewenste formaat er niet bij staan, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@elisabethstrouven.nl

Naast een naams- en logovermelding kunt u het Elisabeth Strouven Fonds ook op andere manieren onder de aandacht brengen, zoals:

Corporate tekst
Als u een omschrijving van het Elisabeth Strouven Fonds wilt opnemen in een publicatie, dan kunt u de volgende tekst gebruiken: 

Het Elisabeth Strouven Fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven van organisaties en instellingen in Maastricht en omstreken. Dat doet het fonds binnen de giftendomeinen sociaal-maatschappelijk, kunst & cultuur en natuur & landschap. 
Ook geeft het fonds advies rond het indienen van een aanvraag en brengt het partijen samen die hetzelfde doel nastreven. Zo helpt het fonds mee aan een goed functionerende en leefbare samenleving.

Foto’s en video’s
Op onze website en social media besteden wij regelmatig aandacht aan de initiatieven die wij ondersteunen.
Wij ontvangen daarom graag foto’s en filmpjes van uw project.
De foto’s dienen wel minimaal 900 pixels breed te zijn en 300 dpi. 
Daarnaast mag het Elisabeth Strouven Fonds de foto’s en filmpjes rechtenvrij gebruiken en openbaar maken, zonder dat de maker of geportretteerde(n) aanspraak kan maken op een financiële vergoeding. 

Social media
U kunt ook op social media bekendmaken dat u een gift van het Elisabeth Strouven Fonds heeft ontvangen. Dat kan in een tekst/post of via de hashtag: #elisabethstrouvenfonds. 
Het fonds kan dan weer uw bericht ‘liken’ en mogelijk delen.

Persbericht
Als u een persbericht opstelt, mag u uiteraard daarin vermelden dat u een gift van het Elisabeth Strouven Fonds heeft ontvangen. Indien gewenst kan het fonds ook een citaat/quote geven. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar communicatie@elisabethstrouven.nl

Advertentie en banner
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft een aantal digitale advertenties en banners die u kunt plaatsen in een publicatie, zoals folder of programmaboekje. U kunt de bestanden downloaden vanuit het Informatiecentrum op de website.

Promotiemiddelen
U kunt het Elisabeth Strouven Fonds ook tijdens het project/evenement onder de aandacht brengen door het plaatsen van een spandoek of roller-up. U kunt deze promotiemiddelen reserveren door een e-mail te sturen naar: communicatie@elisabethstrouven.nl

Communicatieafspraken 
Voor grotere en vaak meerjarige projecten en programma's maakt het Elisabeth Strouven Fonds gerichte communicatieafspraken met de aanvrager. Deze afspraken worden vastgelegd in een communicatiehoofdstuk of communicatieplan, als onderdeel van het projectplan.
De betreffende projectadviseur van het fonds zorgt ervoor dat de aanvrager in contact wordt gebracht met de communicatieadviseur van het fonds.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief