Slideshow background

Kernwaarden

Kernwaarden

Het logo van het Elisabeth Strouven Fonds bestaat uit een bloemetje met vijf blaadjes. Elk blaadje staat voor een van onze kernwaarden. Die zijn terug te voeren op de historie van ons fonds en zijn naamgeefster Elisabeth Strouven.

Vertaald naar de samenleving anno nu, zijn onze kernwaarden:

Mens zijn tussen je medemensen


Gericht op de ander, ongeacht achtergrond, afkomst, geaardheid of religie, zodat onze samenleving goed kan functioneren en leefbaar is voor iedereen.

Groei


Inspireren tot zingevende ontwikkeling, waarbij talent wordt gestimuleerd tot ontplooiing en innovaties worden aangemoedigd.

Mededogen, steun en betrokkenheid


Mededogen en steun voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben, en voor hetgeen van waarde is, maar kwetsbaar; aandacht voor en betrokkenheid bij diegenen die zich wenden tot het fonds.

Wijsheid en rechtvaardigheid


Doelmatige en zorgvuldige besteding van middelen, besluitvorming die recht doet aan betrokkenen en aan de zaak, gericht op duurzaam opereren vanuit een langetermijnvisie.

Vriendelijkheid


Respectvolle en samenhangende interne en externe communicatie; empathie en behulpzaamheid, niet op een bureaucratische wijze, maar wel ondersteund door heldere regels.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief