Slideshow background

Hier vindt u een greep uit projecten die ondersteund werden of worden door het Elisabeth Strouven Fonds. U kunt een keuze maken in het menu links. Bij 'Projecten in cijfers' vindt u een totaaloverzicht.

Wie helpen wij?

1. Sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht;
2. Culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur. Momenteel worden de beleidskaders met betrekking tot de (Eu)regio geformuleerd. Medio 2017 worden de kaders en criteria gecommuniceerd;
3. Activiteiten en projecten op het gebied van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Het Elisabeth Strouven Fonds wil projecten ondersteunen die de kwaliteit van de groene leefomgeving versterken en die mensen betrekken bij de natuur om hen heen. Het inrichten van dit aandachtsgebied vergt nog enige tijd. Momenteel worden de beleidskaders geformuleerd. Medio 2017 worden de kaders en criteria gecommuniceerd.

Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds staat open voor projecten van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn welkom. Voor de exacte criteria die het fonds hanteert, klikt u hier. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen. Een aanvraag indienen voor een bijdrage aan uw project kan hier.

Geen projecten beschikbaar.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief