Slideshow background

Gescheperde begrazing Gulpdal

Gescheperde begrazing is begrazing door schapen onder leiding van een schaapherder of scheper.

Het Elisabeth Strouven Fonds heeft de afgelopen jaren met een maximaal bedrag van 10.000 euro per jaar bijgedragen aan deze soort begrazing binnen het Gulpdal. In 2019 was dit voor de laatste keer.

Begraasde plekken
Schapen grazen selectief. De sturing van de herder kan dit in ruimte en tijd verder beïnvloeden. De contrasten tussen meer of minder begraasde plek­ken kunnen worden versterkt door plekken niet of juist vaker te bezoeken. Of de contrasten kunnen worden afgezwakt door weinig begraasde delen extra te be­weiden en kort begraasde plekken met rust te laten.

Gescheperde begrazing Gulpdal

Blijf op de hoogte en meldt u hier aan voor de nieuwsbrief