Slideshow background

Kunst en
Cultuur

Kunst en Cultuur

Het Elisabeth Strouven Fonds stimuleert vooral cultuurparticipatie, -educatie en talentontwikkeling. Hierbij gaat het met name om initiatieven die iets betekenen voor de samenleving of zorgen voor persoonlijke groei. Het fonds ondersteunt geen individuele kunstprojecten.
Initiatieven die ook zijn gericht op de andere giftendomeinen (Sociaal-maatschappelijk en Natuur & Landschap) hebben een 'plus' bij het fonds.

De initiatieven dienen plaats te vinden in Maastricht of Euregio Maas-Rijn
Voor de Euregio Maas-Rijn geldt dat de initiatieven zijn gericht op kwalitatieve en culturele samenwerking binnen deze euregio en dat ze van belang zijn voor en bijdragen aan de ontwikkeling van Maastricht.

De initiatieven hebben betrekking op onderstaande thema's en/of doelgroepen.

Carnavalsverenigingen

U heeft een bijzondere gelegenheid binnen uw vereniging, zoals een jubileum.
Aan reguliere activiteiten draagt het fonds niet bij.

Muziek en theater

Harmonieën, fanfares en schutterijen
U bent bijvoorbeeld toe aan nieuwe instrumenten. Het Elisabeth Strouven Fonds steunt verenigingen één keer per twee jaar voor maximaal € 2.500,-.
Voor een bijzondere gebeurtenis, zoals een jubileum, kan een uitzondering worden gemaakt.
Het fonds steunt geen buksen en kogelvangers van schutterijen.

Muziekuitvoeringen
U heeft een bijzondere gelegenheid binnen uw amateurvereniging, bijvoorbeeld een jubileum. Of u heeft een uitvoering gepland met een bijzonder thema. Belangrijk is dat u de inwoners van Maastricht en omgeving betrekt bij die uitvoering.
Reguliere uitvoeringen of voorstellingen van professionele gezelschappen ondersteunt het fonds niet.

Drama en uitvoeringen van toneelverenigingen
Uw vereniging staat een bijzondere gelegenheid te wachten, zoals een jubileum.
Uitvoeringen van professionele gezelschappen ondersteunt het fonds niet.

Historie

Uw vereniging of stichting wil een bijdrage leveren aan immaterieel of materieel erfgoed dat een maatschappelijk belang heeft en toegankelijk is voor een breed publiek.
Het kan ook gaan om een specifieke restauratie van een historisch gebouw die niet valt onder het Elisabeth Strouven Monumentenfonds.

Beeldende kunst

U wilt beeldende kunst onder de aandacht brengen bij een brede laag van de bevolking.

Audiovisuele kunsten

U wilt een initiatief beginnen rond cultuurparticipatie, -educatie en/of talentontwikkeling.
Reguliere filmproducties en muziekuitvoeringen ondersteunt het fonds niet, tenzij ze uniek zijn of een groot publiek bereiken.

Dans

U wilt de danskunst op een bijzondere manier en voor een breed publiek onder de aandacht brengen.
Uw initiatief heeft een (inter)nationale uitstraling en is gericht op cultuurparticipatie, -educatie en/of talentontwikkeling.

Boekproducties en -publicaties

Het Elisabeth Strouven Fonds ondersteunt zelden boekproducties en -publicaties. 
Een uitzondering wordt gemaakt als:
- het onderwerp van een zodanig gewichtig historisch, maatschappelijk of cultureel belang is dat enerzijds vastlegging van het onderwerp en anderzijds kennisneming voor een breed publiek bevorderd zou moeten worden. Om aan het laatste criterium te voldoen, kan een minimumoplage van 2.500 exemplaren als voorwaarde worden gesteld.
- de productie of publicatie gaat over een specifieke Maastrichtse aangelegenheid (persoon of onderwerp).
- de productie of publicatie zonder financiële ondersteuning van het Elisabeth Strouven Fonds niet tot stand komt.
- de verwachting is dat bij voorintekening minimaal 20% van de oplage wordt verkocht. De auteur verplicht zich de productie/publicatie bij voorintekening aan te bieden.

Een financiële ondersteuning voor een boekproductie of -publicatie bedraagt maximaal € 20.000,-.

Euregio

U heeft een euregionaal initiatief over culturele samenwerking dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Maastricht en waarin cultuurparticipatie, -educatie of talentontwikkeling wordt gestimuleerd.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief