Slideshow default
Slideshow background

Wie helpen wij?

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en levert een bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Wij realiseren onze missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud en -ontwikkeling. Dat doen we via de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van het fonds. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

We willen graag weten wat er leeft binnen organisaties en instellingen in onze omgeving. Daarom zoekt het fonds meer en meer de dialoog. Transparant, toegankelijk en professioneel zijn de woorden die bij onze ontwikkeling passen.

Wie helpen wij?

  • Sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht;
  • Culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur. Momenteel worden de beleidskaders met betrekking tot de (Eu)regio geformuleerd. Uiterlijk begin 2017 worden de kaders en criteria gecommuniceerd;
  • Activiteiten en projecten op het gebied van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten. Het Elisabeth Strouven Fonds wil projecten ondersteunen die de kwaliteit van de groene leefomgeving versterken en die mensen betrekken bij de natuur om hen heen. Het inrichten van dit aandachtsgebied vergt nog enige tijd. Momenteel worden de beleidskaders geformuleerd. Uiterlijk begin 2017 worden de kaders en criteria gecommuniceerd.

Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds open voor projecten van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn welkom. Voor de exacte criteria die het fonds hanteert, klikt u hier. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen. Dit gebeurt op een eenvoudige en laagdrempelige manier, en zonder al te veel bureaucratische belemmeringen. Een aanvraag indienen voor een bijdrage aan uw project kan hier.

Snel weten of uw aanvraag in aanmerking kan komen voor financiering door het Elisabeth Strouven Fonds? Vul dan de Quickscan in. U krijgt dan meteen te zien of u uw project kunt indienen voor een mogelijke bijdrage.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief