Slideshow default
Slideshow background

Elisabeth Strouven Monumentenfonds

Als onderdeel van haar doelstelling op het terrein van kunst en cultuur ondersteunt het Fonds behoud en herstel van cultureel erfgoed.

Concreet bestaat er voor eigenaren van (rijks)monumenten de mogelijkheid om een deel van de kosten van een restauratie te financieren met een (laagrentende) lening uit het Elisabeth Strouven Monumentenfonds. Het Monumentenfonds staat open voor instellingen en organisaties, niet voor particulieren. Het is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, dat ook verantwoordlijk is voor de technische uitvoering van de regeling.

Het 'plafond' van de door dit Monumentenfonds mogelijk te verstrekken leningen bedraagt in totaal vijf miljoen Euro. Er is sprake van een revolving fund. Doordat de leningen op enig moment weer terugbetaald worden, ontstaat er weer ruimte voor het uitgeven van nieuwe leningen.

Op dit moment is de regeling nog niet uitgeput. Mocht u aanspraak willen maken op middelen uit dit fonds, dan is het verstandig eerst contact op te nemen met het Elisabeth Strouven Fonds om u te laten informeren over voorwaarden en procedures.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief