Ontwikkelingshulp: Pater Denis-regeling

Ontwikkelingshulp: Pater Denis-regeling

In 2016 heeft het Elisabeth Strouven Fonds de ondersteuningsactiviteiten overgenomen van het Steunfonds Sint Joseph, opgericht door Pater Denis, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Pater Denis was als stichter en directeur jarenlang betrokken bij diverse instituten voor minder begaafde kinderen, waaronder Huize St. Jozef te Cadier en Keer en Huize Denishof, nu onderdeel van de Koraalgroep.

Na beëindiging van zijn loopbaan als directeur van Huize Sint Joseph, begin jaren ’70 van de vorige eeuw, legde Pater Denis zich toe op het inzamelen van fondsen ten behoeve van doelen in de derde wereld, waar in die tijd veel missiepaters en –zusters werkzaam waren. Als gevolg van zijn grote betrokkenheid en uitgebreide netwerk kon in 1975 het ‘Steunfonds Sint Joseph’ worden opgericht. Tot zijn overlijden in 1996, op 88-jarige leeftijd, was Pater Denis lid van het bestuur. De doelstelling van het Steunfonds Sint Joseph was en is de ondersteuning van kleinschalige projecten die de zelfredzaamheid van (groepen van) mensen in ontwikkelingslanden bevorderen.

Het samengaan van Steunfonds Sint Joseph en het Elisabeth Strouven Fonds past binnen de doelstellingen van de 10% regeling van het Elisabeth Strouven Fonds, waarin is bepaald dat 10% van het jaarlijkse budget besteed mag worden zonder gebonden te zijn aan haar statutaire doelstelling. Het gaat hierbij om initiatieven uit Zuid-Limburg (tot gemeente Sittard-Geleen) en om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die hun maatschappelijke thuisbasis en verankering in Zuid-Limburg hebben.

Aanvragen kunt u hier indienen of via de knop ‘Aanvraag indienen’ op de homepage. Daar vindt u ook uitleg over de procedure.