Colleges van Advies

Transparant, toegankelijk en professioneel zijn de woorden die bij de ontwikkeling van het Elisabeth Strouven Fonds passen. De adviescolleges helpen de maatschappelijke betekenis van het fonds te vergroten. De samenstelling van de colleges kenmerkt zich door haar diversiteit en brede verankering in de Maastrichtse samenleving.

Het Elisabeth Strouven Fonds heeft een nieuw College van Adviseurs voor het giftenbeleid. De leden zijn:

Lex ter Braak, kunstenaar
Drs. Govert Derix, filosoof, schrijver en adviseur
Prof.dr. Ruud Foppen, bijzonder hoogleraar Natuurbeschermingsbiologie
Drs. Peter Fransman, senior beleidsadviseur Cultuur & evenementen gemeente Sittard-Geleen
Ton Harmes, directeur boekhandel Dominicanen
Dr. Raf Janssen, socioloog
Dr. Joop de Jong, universitair hoofddocent UM
Drs. Ton Lenders, bioloog en ecoloog
Ing. Marniks Maris, deltacoördinator voor de regio Noord-Limburg
Drs. Jo Maes, organisatieadviseur en maatschappelijk werker
Mr. Sheila Oroschin, ondernemer en founder van The Masters
Prof.dr. Joop Schaminée, bijzonder hoogleraar plantengemeenschappen en hoogleraar vegetatie-, bos- en landschapsecologie
Mr. Lucy Willems, historicus en jurist

Naast het College van Adviseurs heeft het fonds een College van Advies Vermogensbeheer.

College van Advies Vermogensbeheer.
Prof. Dr. R. Bauer, Professor of Finance, leerstoel Institutional Investors, Maastricht University
Prof. Dr. P. Eichholz, Professor of Real Estate and Finance, Maastricht University
Dhr. L. Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht; adviseur bij o.a. projecten Zuidasdok A'dam en Ring Antwerpen
Dhr. M.H.J. Oomes, Adviseur en Senior Assetmanager Zayaz Den Bosch

Drs. O. Akkermans, adviseur Avé-Vermogensbegeleiding (incidenteel advies)