Colleges van Advies

Transparant, toegankelijk en professioneel zijn de woorden die bij de ontwikkeling van het Elisabeth Strouven Fonds passen. Adviescolleges helpen de maatschappelijke betekenis van het fonds te vergroten. De samenstelling van de colleges kenmerkt zich door haar diversiteit en brede verankering in de Maastrichtse samenleving.

College van Advies op sociaal-maatschappelijk gebied:
Mevr. Mr. S.A.Th. Oroschin, voorzitter De Masters
Dhr. E.M.J. Kemmerling, initiator Stichting De Gouwe
Dhr. Drs. J.A.M.B. Maes, directeur Huis voor de Zorg Limburg

College van Advies op cultureel gebied:
Dhr. Dr. J.J. de Jong, directeur MA Kunst, Cultuur en Erfgoed, Maastricht University
Dhr. Drs. P. Fransman, senior beleidsmedewerker cultuur en evenementen gemeente Sittard-Geleen

College van Advies op natuurgebied:
Het Elisabeth Strouven Fonds wil projecten ondersteunen die de kwaliteit van de groene leefomgeving versterken en die mensen betrekken bij de natuur om hen heen. Momenteel worden de beleidskaders voor natuurbescherming, natuurbehoud en -ontwikkeling geformuleerd. Uiterlijk begin 2017 zullen de kaders en criteria vastgesteld en gecommuniceerd worden. Een passend College van Advies wordt dan geïnstalleerd.

College van Advies vermogensbeheer
Prof. Dr. R. Bauer, Professor of Finance, leerstoel Institutional Investors, Maastricht University
Prof. Dr. P. Eichholz, Professor of Real Estate and Finance, Maastricht University
Dhr. L. Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht; adviseur bij o.a. projecten Zuidasdok A'dam en Ring Antwerpen
Dhr. M.H.J. Oomes, Adviseur en Senior Assetmanager Zayaz Den Bosch


Drs. O. Akkermans, adviseur Avé-Vermogensbegeleiding (incidenteel advies)